Biohiili

  • Alennusmyynti
  • Normaalihinta €1,50
Sisältää veron.


Carbon grow 2 - 10mm

-Sitoo vettä

-Varastoi ravinteita

-Sopii kaikkiin kasvualustoihin ja maaperiin

Annostelu kasvualustaan 5-10%

Tyyppinimi kasviperäinen kasvualustahiili

Kiintohiili (FC) >90%

Kokonaisfosfori (P)270mg/kg

Vesiliukoinen fosfori<10mg/kg

Kokonaiskalium (K) 3200mg/kg

Vesiliukoinen kalium 1990mg/kg

Kokonaistyppi (TOT N) 0.6-0.8mg/kg

pH 8-10

Johtokyky 21.5mS/m

Kosteus 50.5%

Tuhkapitoisuus 1.6-4%

PAH >5

Metallien pitoisuudet 

Arseeni (As) <0.5mg/kg

Kadmium (Cd) 0.04mg/kg

Cromi (Cr) 13mg/kg

Kupari (Cu)4.7mg/kg

Lyijy (Pb)4.2mg/kg

Nikkeli (Ni)13mg/kg

Sinkki (Zn)56mg/kg

Elohopea (Hg) <0.02mg/kg

Hiiltämislämpötila 600C, <10min,

ja viipymä jatkuvatoiminen